Bootle

Ciutat del comtat de Merseyside, a Anglaterra, Gran Bretanya.

Inclou el sector nord dels molls de l’estuari del Mersey, on treballa bona part de la població urbana. Té, amb fàbriques de maquinària, producció de filferro, molins fariners, magatzems de fustes, grans sitges de gra i dipòsits de cotó. Tallers de reparació naval.