bora

f
Meteorologia

Vent fred de muntanya que bufa violentament del nord o del nord-est a la costa adriàtica o dàlmata, des d’una àrea d’alta pressió sobre l’Europa central cap a una depressió sobre la Mediterrània.

Bufa correntment a l’hivern, però també, més feblement, a l’estiu, i és anomenat borino. Pot arribar a 120 km/h, i pot representar un greu perill per a la navegació.