borda Vella de Gallard

Edifici del municipi d’Alins (Pallars Sobirà).