bordura

f
Heràldica

Peça fonamental que voreja el camper.

Té una amplària d’una sisena part de la de l’escut.