Borgonya Transjurana

Baixa Borgonya

Regne format, el 879, sota Rodolf I, comte d’Auxerre, amb una part del regne de Borgonya .