borràs

m
Indústria tèxtil

Teixit bast fet amb aquesta estopa.