bosquet

m

Grup d’arbres reduït i que posseeix incompletament els caràcters del bosc.