bossoga

f

Protuberància que es forma a l’escorça d’un arbre, en el suro.