botó

m
Indústria tèxtil

Botons

© Ignasi Martín - Fotolia.com

Peça petita generalment circular, plana o bombada, de metall, os, nacre, etc, recoberta o no de tela, que hom cus als vestits i que serveix principalment, passant-la per un trau o una baga, per a subjectar l’una a l’altra dues peces del vestit o dues parts d’una mateixa peça.

De vegades, serveix merament d’adorn o com a distintiu.