bòvids

m
pl
Mastologia

Ramat d’impales a Kenya

© Corel

Família de mamífers, la més nombrosa de l’ordre dels artiodàctils, que comprèn individus remugadors, que varien entre tipus ben definits: bous, cabres, gaseles, etc.

Són cavicornis, amb les banyes de formes i mides variables, presents en ambdós sexes, bé que més grosses en el mascle; no es ramifiquen i creixen contínuament, d’acord amb el creixement total de l’animal, i no cauen mai (perennicornis). Els bòvids tenen generalment 32 dents (a vegades 28) i els manquen les incisives i les canines superiors; el tub digestiu és el típic dels remugants. Les falanges dels dits superiors són reduïdes o bé manquen.

Búfals cafre o africans

© Xevi Varela

Llur distribució geogràfica és molt àmplia, i viuen a gairebé tots els continents, llevat d’Amèrica Central, Amèrica del Sud i Austràlia, bé que recentment hi han estat introduïts per l’home i hi prosperen i competeixen amb èxit amb els animals herbívors endèmics (rosegadors, tilòpides, marsupials). Són particularment abundants al continent africà, ric en nombre d’espècies i d’individus, adaptats sobretot a les grans sabanes; contràriament, les espècies eurasiàtiques són més aviat pròpies de zones muntanyoses. Des de l’antiguitat, moltes espècies han estat emprades com a animals domèstics per l’home i tenen un gran interès per a l’economia humana.

Subfamílies i representants més importants de la família dels bòvids

Nom científic Nom vulgar
Subfamília dels bovins
Anoa depressicornis anoa
Bison sp bisó
Bison bison bisó americà
Bison bonasus bisó europeu
Bos banteng banteng
Bos frontalis gaial
Bos gaurus gaur
Bos indicus zebú
Bos primigenius ur
Bos taurus bou, brau, toro (mascle), vaca (femella)
Bubalus sp búfal
Bubalus bubalis búfal indi
Bubalus bubalis sondaicus carabao
Bubalus caffer búfal cafre o africà
Bubalus caffer caffer búfal negre de la sabana
Bubalus caffer nanus búfal roig de bosc
Ovibus moschatus bou mesquer
Poephagus grunniens iac
Subfamília dels ovins
Ammotragus lervia arruí
Ovis ammon argalí
Ovis aries ovella, pècora, be; marrà (mascle)
Ovis musimon mufló
Ovis vignei úrial
Pseudois sp bàral
Subfamília dels caprins
Budorcas taxicolor taquin
Capra aegagrus pasang
Capra caucasica tur
Capra falconeri markhor
Capra hircus cabra; boc (mascle)
Capra ibex cabra dels Alps
Capra pyrenaica cabra pirinenca
Capra pyrenaica hispanica cabra salvatge
Capricornis sumatrensis serow
Hemitragus jemlahicus tar
Naemorhaedus goral goral
Oreamnus americanus cabra blanca, cabra de les Muntanyes Rocalloses
Rupicapra rupicapra isard, camussa
Subfamília dels antilopins
Addax nasomaculatus addax
Adenota kob cob
Adenota vardoni pucu
Aepycerus melampus impala, pal·la
Alcelaphus buselaphus búbal
Alcelaphus buselaphus cokii congoni
Ammodorcas clarkei dibatag
Antidorcas marsupialis springbok, antílop saltador
Antilope cervicapra antílop negre
Boocercus eurycerus bongo, bocerc
Boselaphus tragocamelus nilgau
Cephalopus sylvicultor duikerbok de bosc
Connocheates sp nyu
Connocheates gnu nyu de cua blanca
Connocheates taurinus nyu blau
Damaliscus sp damalisc
Damaliscus albifrons blesbok
Damaliscus lunatus sassaby
Damaliscus pygargus bontebok
Dorcatragus sp antílop nan
Gazella sp gasela
Gazella bennetti gasela de l’Índia
Gazella dama gasela dama
Gazella dorcas gasela comuna
Gazella granti gasela de Grant
Gazella sungutturosa gasela persa
Gazella thomsonii gasela de Thomson
Guevei melanorheus duikerbok blau
Hippotragus equinus antílop cavall, egòcer
Hippotragus niger antílop cavall negre
Kobus defassa antílop aquàtic
Kobus ellypsiprimus antílop aquàtic
Lithocranius walleri guerenuc
Madocua sp dic-dic
Neotragus pygmaeus antílop reial, neòtrag
Onotragus onòtrag
Oreotragus sp antílop nan
Oryx sp òrix
Oryx algazel òrix comú
Oryx beisa beisa
Oryx gazella gemsbok
Oryx leucoryx òrix blanc
Panthalops hogdsoni orango
Pelea capreolus rhebok
Philantomba maxwelli duikerbok de Maxwell
Raphicerus campestris steenbok, antílop nan
Saiga tartarica saiga
Strepsiceros sp cudú
Strepsiceros imberbis cudú petit
Strepsiceros strepsiceros cudú gran
Sylvicapra grimmia duikerbok comú
Taurotragus oryx antílop africà
Tetraceros quadricornis txusinga, tetràcer
Tragelaphus angasi niala