bra

m
Física

En la notació de Dirac de la mecànica quàntica, vector dual d’un ket , introduït per a realitzar productes escalars de vectors.

S'aplica com a funcional lineal continu sobre els kets : ) = , essent aquest darrer el producte escalar dels dos vectors |ψ> i |Φ>.