Brahmā

Representació de Brahmā

© iStockphoto.com/h3ct02

Divinitat, un dels déus de la trimurti o tríada postvèdica, ensems amb Vixnu i Xiva, creador del món i personificació mitològica del brahman o Absolut.

No ha estat mai una divinitat popular i ha estat rarament adorat. És representat en forma d’home, amb quatre cares i quatre braços, assegut sobre un lotus o un cigne.