brancal

m
Construcció i obres públiques

Elements d’una arc, entre els quals s’observa el brancal

Cadascun dels costats d’un portal, especialment quan és de pedra.