Brandenburg

Land del NE d’Alemanya.

La capital és Potsdam. Correspon aproximadament, a la regió històrica de Brandenburg, si bé l’actual land no incorpora Berlín, que constitueix un land independent. El clima és continental moderat, amb 9,6°C de temperatura mitjana anual i una pluviositat de 667 mm l’any. La vegetació natural és formada per landes i boscs de pins, però ha estat en bona part substituïda pels conreus. És essencialment una regió agrícola (patates, sègol, bleda-rave i blat). Antigament la producció es basava en les grans propietats dels Junkern , però actualment la reforma agrària les ha substituïdes per petites explotacions familiars relacionades entre elles mitjançant cooperatives. Hi ha explotació de carbó vegetal i indústries químiques i metal.lúrgiques. Com a nuclis urbans hi destaquen Potsdam, Brandenburg i Cottbus. L’actual land de Brandenburg fou creat l’any 1990, quan la RD Alemanya s’integrà en la RF d’Alemanya per constituir un sol estat alemany.