brea

f
Transports

Mescla de brea, pega, seu i oli emprada per a calafatar i pintar fustes i eixàrcies.