Bremen

Freie Hansestadt Bremen (de)

Land d’Alemanya.

Format per dos territoris, el que envolta la capital, Bremen, situat a les vores del riu Weser, en terrenys d’origen fluvial, drenat pels rius Weser i els seus afluents, Wümme i Delme, i el que envolta la ciutat de Bremerhaven, que s’estén a la vora dreta de la desembocadura del Weser, sobre terrenys d’acumulació fluviomarina recent, drenats pels rius Geeste i Lune. L’activitat econòmica del land és bàsicament la portùaria, fet que ha determinat la seva estructura industrial (drassanes, maquinària, elaboració de productes alimentaris importats, etc) Per altra banda, hi ha també indústria metal·lúrgica, de maquinària i aeronàutica. L’accentuat caràcter industrial de l’economia del land , però, l’han fet especialment vulnerable a les successives crisis del sector iniciades a mitjan anys setanta, i ha obligat a una política de reconversió en profdunditat. Té bones comunicacions terrestres, marítimes i aèries. El sector primari comprèn només el 0,7% de la població activa, mentre que el secundari i el terciari comprenen el 32,9% i el 62,1%, respectivament (1985). El 82,4% de la població és protestant, i el 10,2% catòlica (1970). La constitució del 1947 institueix una assemblea ( Bürgerschaft ) de 100 diputats que elegeix un senat de 12 membres. El senat, que exerceix el poder executiu, elegeix dos burgmestres ( Bürgermeister ), un dels quals esdevé president del senat. La història del land es confon amb la de la ciutat de Bremen; el 1947 li fou annexada la ciutat de Bremerhaven.