brenkita

f
Mineralogia i petrografia

Fluorocarbonat de calci, Ca2[F2|CO3].

Cristal·litza en el sistema ròmbic, formant cristalls allargats que s’agreguen radialment, incolors o lleugerament blancs. Té duresa 5. L’únic jaciment és a Schellkopf (Brenk, Eifel).