Brenne

Brennus (la)

(?, segle V aC — ?, segle IV aC)

Cap dels gals sènons.

Devers el 390 aC assetjà Clusium a l’Etrúria central i prengué Roma. La pau fou negociada amb els romans mitjançant un tribut de mil lliures d’or. La llegenda, reportada per Tit Livi, diu que, durant la pesada de l’or del tribut, els romans protestaren i Brenne hi afegí la seva espasa dient: "Vae victis!" (‘Ai dels vençuts!').