Brent

Un dels 32 districtes del Gran Londres, Gran Bretanya.

Comprèn una àrea residencial, una zona industrial i centre d’oficines. Format l’any 1965 per la unió dels districtes de Wembley i Willesden, la zona de Wembley és residencial, Willesden és, en canvi, àrea industrial, amb construccions mecàniques, indústria alimentària, begudes i instruments de precisió.