bricolatge

m
Oficis manuals

Nom genèric de les feines casolanes i no professionals que abracen els petits treballs de fusteria, ebenisteria, lampisteria, etc, i que hom realitza a tall d’entreteniment.

Amb l’aparició d’eines i màquines fàcilment manejables ha sorgit tota una indústria del bricolatge, que inclou sectors tan diversos com el químic, l’elèctric i l’editorial, entre d’altres, amb una importància comercial considerable, i que fins i tot celebra fires de mostres i exposicions internacionals.