British Academy

Acadèmia Britànica

Institució cultural britànica.

Fundada el 1901, el seu objectiu és el conreu de les humanitats.