British Broadcasting Corporation

BBC (sigla)

Òrgan de la radiodifusió i la televisió oficials de la Gran Bretanya, creat el 1927 per a succeir la British Broadcasting Company (1922).

Detingué el monopoli de la televisió (fins el 1954) i de la radiodifusió (fins el 1972). És considerada un model de televisió pública, independent i deslligada d’interessos econòmics (no inclou publicitat). El seu finançament és públic i els programes culturals i els informatius hi tenen una gran importància. Les emissions radiofòniques tingueren un paper remarcable durant la Segona Guerra Mundial, especialment als països ocupats pel Tercer Reich. Fou el primer servei de televisió amb emissions regulars (iniciades el 1936, interrompudes durant la Segona Guerra Mundial i represes el 1946). Entre les llengües utilitzades en les emissions hi havia hagut el català. El 1997 el servei radiofònic constava de cinc emissores a tot l’estat —a més d’una per a les illes del Canal, una per a Escòcia, dues per a Gal·les, una de les quals en gal·lès, una per a Irlanda del Nord— i de la xarxa mundial BBC World Services i unes 40 emissores locals. La televisió, per la seva banda, emet en dos canals, el segon dels quals entrà en servei el 1964. El canal per satèl·lit d’abast mundial BBC Worldwide Television inicià les emissions el 1991. Des del 1997 el servei radiofònic constava de cinc emissores a tot l’estat, a més d’una per a les illes del Canal, una per a Escòcia, dues per a Gal·les, una de les quals en gal·lès, una per a Irlanda del Nord i de la xarxa mundial BBC World Services i unes 40 emissores locals. El canal per satèl·lit d’abast mundial BBC Worldwide Television inicià les emissions el 1991. Des del 1996, la divisió global de la BBC ha tingut un gran creixement a partir de l’evolució tecnològica i el desenvolupament d’internet: el 2005, aquesta divisió oferia serveis de ràdio en 43 llengües; televisió a 240 milions de famílies de tot el món i un dels millors serveis de notícies per internet: BBCNews.com, amb versions especials en unes 30 llengües . Les relacions entre el govern britànic i la BBC passaren per un moment especialment difícil el 2003 amb motiu del conflicte de l’Iraq i els arguments del govern per a justificar la participació en la intervenció, qualificats per un periodista de la BBC de “deliberadament tergiversats”, que tingué el mes de juliol un desenllaç tràgic en l’anomenat “afer Kelly” (suïcidi d’un científic assessor sobre les armes de destrucció massiva en possessió de Saddam Husayn), i provocà un enfrontament entre ambdues institucions. Al mes d’agost la comissió d’investigació presidida per lord Hutton exculpà el govern, veredicte al qual seguí la dimissió del president i immediatament després la del director general de l’òrgan. Al març del 2008 entrà en servei BBC Arabic, un canal en llengua àrab que compartia l’espai de comunicació en aquesta llengua amb canals com al-Jazira i Al-Arabiya. El 2008 llançà BBC Alba, una telev isió en gaèlic per a Escòcia. Al març del 2009, la delicada situació econòmica del grup portà la direcció a retallar el seu pressupost en 425 milions d’euros per als propers tres anys, mesura que obligà a una dràstica retallada de plantilla.