brocanter
| brocantera

f
m

Persona que té per ofici comprar i vendre objectes usats que no tenen més de cent anys.