bromur d’argent

AgBr
m
Química

Pólvores o cristalls d’un groc pàl·lid que s’ennegreixen a la llum i es fonen a 432°C.

Més insoluble en aigua que el clorur, es dissol en les solucions de cianurs alcalins i, en menor grau, en l’amoníac concentrat i en les solucions de bromurs i tiosulfats. És el producte fotosensible en les emulsions fotogràfiques ordinàries.