bronquitis aguda

f

Bronquitis que, en la forma simple, es manifesta amb tos, inicialment seca i després productiva amb un esput mucós o mucopurulent , hipertèrmia lleu, i, a vegades, sibilants i raneres humides.

Sovint va precedida de rinitis, faringitis, laringitis i traqueïtis (a voltes amb sensació urent retrosternal). L’epiteli dels bronquis s’enrogeix, es descama i s’omple de moc per la hipersecreció que s’esdevé a partir del segon o del quart dia. La malaltia és deguda a agents infecciosos com adenovirus, virus del grip, Mycoplasma pneumoniae , pneumococ, estreptococ, estafilococ, etc, davant de situacions i agents predisposants com els canvis de temperatura (refredats), substàncies irritants (tabac, vapors de clor, d’àcid nítric, etc), pols i estats d’al·lèrgia. Habitualment, entre els adults sans, el procés guareix espontàniament en 10 o 15 dies. A vegades, la bronquitis aguda apareix en el curs d’altres malalties com febre tifoide, xarampió, grip, tos ferina, etc o com exacerbacions d’una bronquitis crònica o de bronquièctasis; sovint s’asssocia a pneumopaties subjacents com pneumoconiosi, tuberculosi o emfisema. En aquests casos, el curs i el pronòstic de la bronquitis aguda es troben interferits per les malalties corresponents.