bronze

m
Tecnologia

Nom aplicat a diversos aliatges de coure i d’altres elements (beril·li, alumini, antimoni, etc), fins i tot a llautons (aliatges de coure i zinc), per raó de la seva semblança amb el bronze pròpiament dit.