bronzejar

tr

Donar a alguna cosa l’aparença de bronze per exposició al sol, etc.