brot

m

Branqueta tendra, en fase de creixença, novellament originada a partir d’una gemma.