bruguerola

Calluna vulgaris (nc.)
bronsa
sap
xipell
f
Botànica

Bruguerola en flor

© Fototeca.cat

Petit arbust, de la família de les ericàcies, de fulles molt menudes i imbricades, disposades en quatre rengles, i flors de color de rosa que apareixen al final de l’estiu.

Sobretot atlàntica i boreal, viu sobre sòls silicis, àcids, a les brolles i als matollars, des de la terra baixa mediterrània fins a l’alta muntanya; és especialment abundant a la landa atlàntica d’Europa.