Bruno Pontecorvo

(Pisa, Toscana, 22 d’agost de 1913 — Dubna, Rússia, 24 de setembre de 1993)

Físic nuclear italià.

Estudià a l’URSS, als EUA, al Canadà i a Anglaterra. Treballà a la Universitat de Roma amb E.Fermi fins el 1936, que se n'anà a París fugint del règim feixista. Més tard al Canadà féu recerques sobre els raigs còsmics i el triti. Ciutadà britànic el 1948, treballà al Harwell Research Center a Berkshire, però el 1950 desaparegué i cinc anys després se sabé que era ciutadà soviètic i que treballava a l’URSS en recerques sobre energia atòmica a Dubna. Fou membre de l’Acadèmia de Ciències de l’URSS i el 1963 obtingué el premi Lenin.