bruxisme

m

Acció de carrisquejar les dents sobretot durant el son.