Buddhaghosa

(Buddh Gaya?, Bihar, 390 dC? — Buddh Gaya?, Bihar, 390 dC?)

Escriptor budista.

Nascut a l’Índia, de família de bramans, es convertí al budisme i es traslladà a Ceilan, al monestir d’Anurādhapūraya, on escriví en pali el Vishuddhimagga (‘Via de la santedat’), introducció al conjunt de doctrines del budisme hīnayāna de tradició singalesa, i sis comentaris a sis parts del cànon pali.