bufeta

veixiga
f
Biologia
Zoologia

En els animals, sac membranós que serveix de receptacle d’un líquid o que conté un gas.