bugia Hefner

f
Física

Unitat de mesura de la intensitat lluminosa emprada a Alemanya, actualment en desús.

És la intensitat d’una llàntia, anomenada de Hefner, que crema acetat d’amil amb una flama de 4 cm d’alçada. És equivalent a 0,9 cd.