bulb raquidi

medul·la oblonga
m
Anatomia animal

Situació del bulb raquidi: 1, hipotàlem; 2, hipòfisi; 3, protuberància; 4, bulb raquidi, 5, cerebel; 6, òbex; 7, vèrtebres cervicals (seccionades), 8; medul·la espinal

© Fototeca.cat

Protuberància de l’extremitat superior de la medul·la espinal, entre la protuberància anular i el forat occipital.

La cara anterior descansa a la base del crani, i la posterior forma, amb la protuberància, la base del quart ventricle. Al bulb raquidi radiquen els centres vitals més importants per a la regulació de les funcions respiratòria, circulatòria i de l’equilibri, i també els centres reflexos de la tos, l’esternut, la deglució, la fonació, el vòmit, el mastegament i l’oclusió palpebral, a més dels automàtics del ritme respiratori, cardíac i vascular. També hi són localitzats els centres nuclears de diversos nervis cranials.