bulbífer
| bulbífera

adj
Botànica

Que té bulbs o en produeix.