Bundestag

Dieta Federal

Assemblea legislativa de la República Federal d’Alemanya fins el 1990 i de l’Alemanya unificada a partir del mateix any, elegida per un període de 4 anys per sufragi universal directe.

Elegeix el canceller (primer ministre) a proposta del president de la república i controla el poder executiu. A la Confederació Germànica (1815-66) l’assemblea federal (Bundesversammlung) rebia així mateix el nom de Bundestag; a la República d’Àustria també fou el nom donat al Nationalrat. Des de la fi de la Segona Guerra Mundial han estat cancellers Konrad Adenauer (1949-63),Ludwig Erhard  (1963-66), Kurt Georg Kiesinger  (1966-69), Willy Brandt (1969-1974), Helmut Schmidt (1974-1982), Helmut Kohl (1982-98) i Gerhard Schröder (1998-2005). Des del 2005 ocupa el càrrec Angela Merkel. Té 709 escons (2017).