búnquer

m
Golf

Obstacle situat en el recorregut d’un camp de golf consistent en una cavitat natural o artificial coberta de sorra.