burela

f
Heràldica

Faixa disminuïda i representada sempre en nombre parell, generalment sis, i a vegades vuit.