burg

m
Història

A l’edat mitjana, nucli urbà format al voltant d’un castell o d’una ciutat emmurallada.