burguera

f

Fogó alt, consistent en una cavitat feta damunt un suport d’obra.