bursada

f

Revolada, estirada, empenta, acció qualsevulla, violenta i momentània.