Bururi

Província de Burundi.

La capital és Bururi (55 072 h [1990]).