Busot

Municipi de l’Alacantí als contraforts meridionals de la serra del Cabeçó.

El terme és accidentat, a més, per la serra de Bonalba, i és drenat, entre altres cursos d’aigua, per la rambla de Busot, límit occidental. La vegetació natural, formada per brolla, ocupa la major part del terme. Hi predomina l’agricultura de secà (garrofers, ametllers, oliveres) sobre la de regadiu, que produeix hortalisses. Les terres són de conreu directe. Hi ha bestiar oví i cabrum. N'ha desaparegut la tradicional indústria del vidre. El poble (612 h agl [2006], busoters ; 326 m alt.) agrupa poc més de la meitat de la població, i la resta viu en diverses urbanitzacions. Havia pertangut des de mitjan s XIII al terme d’Alacant. Prop seu, dalt d’un turó, hi ha les ruïnes d’un antic castell. L’església parroquial de Sant Llorenç, construïda abans del 1596, ha estat restaurada diverses vegades. Dins el terme hi ha la important cova dels Canelobres.