butà

C4H10
m
Química

Alcà present en el gas natural i en el petroli.

El producte, obtingut com a subproducte de la refinació del petroli o de la manufactura de benzines naturals, constituït pels seus dos isòmers n-butà [CH 3 —CH 2 —CH 2 —CH 3 ] (punt d’ebullició -0,5°C) i isobutà [(CH 3 ) 2 CHCH 3 ] (punt d’ebullició -11,7°C), és incolor, molt inflamable, d’olor feble i d’un poder calorífic de 29 300 kcal/m 3 a 15,5°C. Hom l’expèn a bastament, mesclat amb propà, en bombones de diverses capacitats i de fàcil transport, com a combustible d’usos domèstics i industrials, especialment als llocs mancats de forniment de gas ciutat. També és emprat en motors d’explosió, per raó del seu elevat índex d’octà. Té la pressió de vapor prou baixa perquè pugui ésser transportat líquid en envasos metàl·lics. Hom li afegeix un producte odorant per a notar-ne les fuites. És emprat també com a primera matèria en la indústria del cautxú sintètic.