butilhidroxianisol

BHA, 3--butil-4-metoxifenol o barreja d’aquest amb 2--butil-4-metoxifenol, C11H16O2

m
Alimentació
Química

Sòlid incolor o lleugerament groguenc emprat com a additiu alimentari antioxidant en greixos i en aliments greixosos, productes de pastisseria i forneria, conserves, brous i sopes deshidratades i xiclets.

És termoestable i, per tant, pot ésser afegit a productes cuits al forn; és actiu a concentracions d’entre 0,001 a 0,04%. El seu ús és segur en les quantitats autoritzades; és un dels antioxidants més usats.