Butlletí de Dialectologia Catalana

BDC (sigla)

Revista catalana especialitzada en dialectologia, etimologia i toponímia.

Fou publicada inicialment per les oficines del Diccionari General de la Llengua Catalana, de l’Institut d’Estudis Catalans, amb l’objecte d’informar els col·lectors de materials lingüístics i publicar els resultats dels estudis sobre aquests materials. Antoni Griera en tingué principalment cura en la primera època (1913-30). La segona època (1931-36) fou preparada per Joan Coromines i aparegué amb el subtítol de “Revista Catalana de Lingüística”. Ultra els col·laboradors catalans (Pere Barnils, Manuel de Montoliu, Pompeu Fabra, etc), hi col·laboraren, entre altres, Leo Spitzer, Walter von Wartburg, Paul Aebischer i Wilhelm Meyer-Lübke.