Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural

Exemplar núm. 76 del Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural

Publicació de la Institució Catalana d’Història Natural.

Fou publicada des del gener del 1901 fins al 1936. Posteriorment (1949) aparegué el volum 37, en commemoració del cinquantenari de l’entitat. A les seves pàgines han aparegut treballs originals, dedicats a les diverses branques de les ciències naturals. Continua publicant-se amb regularitat.