Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya

Revista cultural publicada des del 1891 al 1938 a Barcelona, com a portaveu del Centre Excursionista de Catalunya.

Fou la continuació de publicacions semblants: de L’Excursionista (1878-91), butlletí mensual de l’Associació Catalanista d’Excursions Científiques, i del Butlletí de l’Associació Catalana d’Excursions (1878-91). Suspès el 1939, reaparegué el 1946, en castellà, amb el títol de Montaña. Des del 1970 és en català, Muntanya, i amb el subtítol de Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya. Inicialment fou dirigit per Francesc Carreras i Candi. Sobretot a les primeres èpoques, hi ha treballs importants, escrits sovint per especialistes, sobre història, arqueologia, art, geologia, geografia i literatura dels Països Catalans. Influí també en l’expandiment del moviment catalanista.