Butlletí dels Mestres

Suplement pedagògic de la revista Quaderns d’Estudi, creat pel consell de Pedagogia de la Mancomunitat de Catalunya el 1922.

Suspès el 1923, començà una segona època el 1931, que perdurà fins el 1938. Tractà de qüestions d’ordre tècnic de l’escola i de la cultura popular, i complí una efectiva missió orientadora dels mestres. Sota la direcció d’Alexandre Galí, hi hagué un cos de redacció format per Josep Albages, Pere Blasi, Manuel Galés, Jacinta Morell, Joan Morey, Josep Parunella i Pere Santaló. Hi col·laboraren també pedagogs forans, com Maria Montessori, Charlotte Bühler, etc.